จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่