พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ด.ต.อุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบดงสุวรรณพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อบต.ดงสุวรรณ ร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิดดอกคำใต้ โรงเรียนบ้านดง ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ฝ่ายปกครองตำบลดงสุวรรณ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดทำโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ถวายแด่พระสงฆ์ทุกวัดในเขตตำบลดงสุวรรณ และใกล้เคียง เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ณ วัดปงสนุก บ้านดงหลวง ต.ดงสุวรรณ