โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.นางสาวอัญญาภิลักษณ์ รักขิตธรรม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการ ภาค 5 รักษาราชการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อส่งเสริมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงสุวรรณให้ประชาชนได้ทราบสิทธิและมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อลดจำนวนคดีขึ้นสู่ชั้นศาลโดยมีสมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบลประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำทุกภาคส่วนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ