ข่าวกิจกรรม

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน …

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 อบต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรมโครงการ …

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก) Read More »