ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางวชิราภรณ …

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางวชิราภรณ์ นนท …

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.นางสาวอั …

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง เข้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.ศูนย์อำนวยการการเลื …

ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง เข้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ Read More »

บรรยากาศการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (วันแรก)

14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งป …

บรรยากาศการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ (วันแรก) Read More »

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ …

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 Read More »

โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง”

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เวลา ด.ต.อุดม บานเย็น …

โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง” Read More »