ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น – 11.00 น. น …

กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. ด.ต.อุดม บานเย็น …

เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด Read More »